dimarts, 10 de desembre del 2013

ACTA ASSEMBLEA DESCONCERTATS MATA DE JONC 3 DE DESEMBRE A LES 18H

1. Pla estratègic de l'Assemblea de Docents

- Estam a un moment d’impàs. Pareix que la gent afluixa. Aquest sentiment és compartit amb l’Assemblea de Docents.
- S’ha decidit seguir una estratègia de lluita amb diferents moments d’èmfasis ( a seguir a les assemblees)
A llarg termini, a partir de Pasqua continuarem amb més estretègies)
- El pla estratègic s’ha de reforçar amb diferents campanyes informatives (es comentarà en assemblea)

2. Autoavaluació de l'Assemblea Des Concertats

L’Assemblea de Desconcertats ha de continuar. És indispensable.
Qui som actualment? A l’assemblea d’avui han assistit 17 membres.
Què volem? Es tornarà a enviar el Power Point i es tindran 48 hores per a fer les darreres esmenes. Ha d’estar llest al gener per poder confeccionar el tríptic per donar-nos a conèixer i tenir una eina a l’hora de presentar-nos davant les diferents institucions (Bisbat, patronals...) 
Quin recursos humans necessitam? Es continuen necessitant voluntaris/voluntàries al grup de gestió, a les comissions de jurídica i estratègia de l'Assemblea de Docents i a la comissió de coordinació amb l'Assemblea de Docents.
Quines altres necessitats tenim? Compromís en reunions i treball per part de les diferents comissions i del grup de gestió, possibilitat de disminuir el número de membres de les comissions i redistribuir-los en les altres comissions o grups de feina.

3. Pla estratègic de l'Assemblea Des Concertats

3.1. Priorització d'objectius i Planificació de les actuacions de les comissions de feina (fins a final de curs)
- Fer assemblees mensuals.
- Fer feina per comissions.
PROPOSTA:
- Comissió mitjans de comunicació: a la pròxima reunió, al gener, tenir el TRÍPTIC a punt.
- Comissió investigació: després del tríptic, la següent tasca a completar serà “la lectura desconcertada de la LOMCE”
- Comunitat Educativa: fer formació de formadors. Donar a conèixer l’assemblea. Seria important passar el tríptic als centres; remarcar la importància que als centres hagi llibertat d’elecció dels representants sindicals.
“Què ens desconcerta?” podria esdevenir un butlletí informatiu mensual amb les novetats que ens desconcerten.
- Relacions institucionals: està pendent l’entrevista amb el Bisbe. Millor esperar a tenir el tríptic i així tenir aquesta document de presentació.
Hi ha molta feina a fer, també a les escoles. Perquè hi ha certs sectors en alguns centres que encara no estan sensibilitzats (fer-lis arribar el tríptic)
3.2. Temporalització de les assemblees fins a final de curs 
PROPOSTA:        
Assemblees mensuals que recullin el treball fet per les diferents comissions i l'equip de gestió.
De moment, s’acorda que la propera reunió sigui dimarts, 14 de gener, a les 18h, en Es Liceu.

 4. Altres
- S’estan portant a terme diferents activitats: la marxa solidària de les padrines, xerrades informatives sobre la desobediència al TIL als diferents pobles, campanya de Somnis Reciclats.
- A la pàgina web de l’Assemblea de Docents es publica setmanalment un butlletí informatiu i l’”Hallo Consellera” amb diferents preguntes dirigides a la nostra consellera com la de “l’informe trepitja”.
- La FAPA, la UIB i alguns professors estan treballant en una ILP i un “Pacte per l’Educació”.    
- Dessuadores: s’acorda dur la placa de desconcertats a “Plaça 18”. Valen 9€ i 12€, segons siguin sense caputxa o amb ella.
- Sopar Constituent (o post constitucional): després de vacances de Nadal, s’acorda fer un fogueró, coincidint amb les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. 24 de gener.

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 19.45h.

Sopar de l'orgull docent

Div 13 de desembre a
Can Lliro Manacor

Preu 12€

20.30 Arribada
20.45 Presentació Campanya exercint el dret a ensenyar en català
21.30 h Sopar i gresca verda!

S'accenten propostes: músics, actors i actrius, ...

A cada centre hi hauria d'haver una persona que informi a la gent i reculli els doblers i els dugui al bar
Data màxima d'inscripció dimecres   11 a Can Lliro

divendres, 29 de novembre del 2013

QUÈ ENS DESCONCERTA?

QUÈ ENS DESCONCERTA?
1- La possible relació entre José Ramón Bauzá, Jorge Campos y Mario Conde.
2- Amb l'excusa de la vaga de docents, el pas d'alumnes de l'ensenyament públic a l'ensenyament concertat, sense respectar la llista despera existent.
3- Que la Conselleria ens proposi negociació i el president ens amenaci amb sancions pels mateixos fets que s'estan negociant.
4- La palesa voluntat del nostre propi Govern per tal de convertir-nos en agents actius i còmplices de la progressiva desaparició pública de la nostra llengua i cultura.
5- Que, en anar pel carrer amb la camiseta verda, alguns dels nostres companys hagin estat insultats.
6- Que davant d'una situació difícil, complicada i molt mala de gestionar, el Govern col·loqui al capdavant de la Conselleria una persona, el mèrit de la qual és el total desconeixement del món educatiu.
7- Les cada vegada més evidents mostres de manca desperit democràtic i les actituds autoritàries, a vegades arribant a la coacció directa o encoberta, per part de directors i d'equips directius de certes escoles en relació als seus equips docents.
8- Que el consell més estès i popular que regalen els directors i directores de moltes escoles concertades sigui el del silenci i el de donar l'esquena a les demandes socials.
9- Que s'estigui plantejant concertar escoles que segreguen en funció del sexe dels alumnes.
10- Que en anar a negociar amb el sector educatiu en vaga, en lloc de treballar per aconseguir una ràpida solució del conflicte, el Govern plantegi un absurd calendari de negociació, deixant al descobert, sense cap pudor, la seva clara intenció de no negociar res.
11- Que el Govern justifiqui les seves decisions en matèria d'educació, de llengua i de cultura utilitzant un argumentari i un sistema de pensament i de raonament impregnat d'incultura i d'analfabetisme, i que faria vergonya, fins i tot, a l'alumne més poc informat de la classe.
12- Que les pràctiques habituals del partit actual en el Govern facin aquesta pudor de totalitarisme antidemocràtic.
13- Que els mecanismes de defensa psicològica propis de la Projecció siguin tan evidents (i tan tramposos i perillosos) en aquesta extrema dreta que ens governa.
14- L'apropiació del vocabulari liberal democràtic per justificar polítiques dictatorials desperit i objectius antidemocràtics.
15- Que el nostre Govern tanqui els ulls a la fractura social que ell mateix està provocant.
16- La sensació que aquesta fractura social està massa ben planificada ja que afavoreix de forma clara els interessos polítics i ideològics de les elits que ens governen, i que forma part d'una estratègia injusta de canvi de model social, el resultat del qual ja s'està materialitzant: un sector cada vegada més ric i poderós i una massa social cada cop més pobra, endeutada, i allunyada de qualsevol tipus de protecció i de garantia de respecte als drets socials i a la xarxa d'atenció pública.
17- La manca de consciència que l'escola concertada forma part del sistema d'educació pública.
18- Que les pròpies titularitats de les escoles concertades no siguin les primeres a manifestar-se clarament en contra de la llei de símbols (tota una declaració de principis antidemocràtics)
19- La semblança dels missatges que hem rebut bona part dels docents de l'escola concertada enviats pels diferents equips directius en relació al nostre posicionament enfront  la vaga i sobre l'absència de connotació política, cultural, lingüística i moral en el nostre discurs com a mestres. Què som per a ells els professors? Esclaus? Màquines sense cervell?
20- El missatge recurrent que, durant molts d'anys les titularitats de les escoles concertades han defensat i que s'ha reflectit en un sistema de treball i de relació laboral  implantat amb la convicció que l'escola, a partir d'un determinat moment, passava a ser considerada una empresa i els seus directors uns gerents.
21- Que el president del Govern es reuneixi amb el Círculo Balear per tal de visualitzar públicament el seu treball en matèria lingüística i rebutgi la intervenció de la Universitat de les Illes Balears (una obligació reflectida en el nostre Estatut dAutonomia). El Govern consulta l'ignorant i menysprea el savi i el científic.
22- Que el president, per minimitzar els efectes de la vaga de docents, accepti la negociació i després, un cop iniciades les classes amb normalitat, repeteixi una vegada i un a altra que el seu govern no renunciarà, de cap manera, a l'aplicació immediata del TIL. Si és així, per què envia emissaris a negociar el que ell mateix defineix amb la paraula irrenunciable, humiliant d'aquesta manera tota la comunitat educativa?

dilluns, 25 de novembre del 2013

PRESENTACIÓ

Powerpoint de presentació de l'Assemblea. Qui som, perquè ens hem format i cap on anem.

DESCARREGA

ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA

ASSEMBLEA DESCONCERTATS DIMECRES 20 DE NOVEMBRE, A LES 18 HORES,
A L’OBRA CULTURAL BALEAR (INCA)

1.      RESUM VAGA, MOBILITZACIONS I ASSEMBLEA DOCENTS

Dia 28 de novembre: tancament als centres.
·         Activitats, tallers i assemblees als centres per celebrar l’aniversari de la 1ª assemblea de la Plataforma Crida.
·         L’Assemblea de Docents ha passat un document on proposa una activitat amb tota la comunitat educativa on es plantegi quina educació volem i es facin propostes d’actuació i reivindicació.
·         Es demana a membres de Mata de Jonc per la possibilitat d’assistir a la seva jornada de tancament al centre, donat que les titularitats de molts altres centres no ens permetran fer aquest tancament.

Dia 24 de Novembre: Moute per l’educació
L’Obra Cultural Balear ha organitzat una cursa de 10 Km (inscripció 10 euros)   i una caminada de 3’5 km (inscripció 5 euros) a Manacor, per aquest diumenge 24 a les 11 hores a Manacor (Parc Molí d’en Beió). Els beneficis de l’activitat seran per la caixa de resistència.

Els dies 15 i 16 es van celebrar les jornades Quina educació volem? (del TIL a la LOMCE)
·         Des de l’Assemblea Des Concertats varem participar a una taula rodona sobres humanitats-religió, i un altra sobre educació pública-educació privada.
·         Es comenta la importància de començar  a fer sentir la nostra veu dins l’àmbit educatiu i de rompre prejudicis i esquemes de competitivitat entre els professionals de la pública-concertada-privada.
·         D’altra banda, la Plataforma Crida ens ha convidat a assistir a qualsevol de les seves assemblees (normalment les fan la primera setmana de cada mes).

Del 22 de novembre al 6 de desembre: Pelegrinatge per la llibertat i l’amor
Algunes padrines faran un  recorregut en carro per diferents pobles de Mallorca, en defensa de l’educació. Partiran de la Colònia de Sant Pere i acabaran 2 setmanes més tard a Sineu.

S’està valorant la possibilitat de fer una Iniciativa Legislativa Popular (s’estan  estudiant qüestions jurídiques, i s’està analitzant si és rentable fer-la), i un pacte social per l’educació (a partir de les bases, i amb la participació d’experts). Es considera primordial que l’Assemblea Des-Concertats participi en qualsevol de les iniciatives que finalment es duguin a terme.

Finalment, es recorda que el dijous a les 17’30 hores hi ha assemblea de docents a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca.

2.      POSADA EN COMÚ DEL TREBALL FET PER LES COMISSIONS
RELACIONS INSTITUCIONALS:
S’ha mantingut una entrevista amb el vicari episcopal, i queda pendent l’entrevista amb el bisbe i la presència del vicari a una de les nostres assemblees.
·         Es considera molt important tenir un tríptic (carta) de presentació de l’assemblea per poder facilitar les relacions institucionals (el contacte amb les diferents institucions i estaments –patronal, partits polítics, administració, esglèsia....-).
·         Es proposa contactar amb els partits polítics abans de les eleccions, per expressar el sentir de l’assemblea i estimar possibles suports a les nostres reivindicacions
·         Es fonamental que l’Assemblea Des-Concertats tingui la seva pròpia veu dins l’escola concertada, i rompre l’actual monopoli de la representativitat de la concertada per part de la patronal.
XARXES SOCIALS
Tenim blog, facebook i twitter.
·         Es considera molt important que l’Assemblea participi activament en la dinamització de les xarxes socials. També és fonamental, que enviem notícies, fets o fotos amb immediatesa. S’ha creat un compte assembleadocentsdesconcertats@gmail.com perquè puguem enviar totes aquestes informacions a la comissió, que després les penjarà a la xarxa.
COMUNITAT EDUCATIVA
S’ha celebrat una reunió amb representants d’apimas.
·         Respecte als membres inicials de la comissió hi ha hagut algunes baixes i algunes incorporacions.
·         Queda pendent enviar a l’equip de gestió la informació sobre els membres definitius de la comissió, les seves funcions i línies bàsiques d’actuació i el/la  coordinador/a de la comissió.
·         El prioritari serà fer comunitat educativa amb les famílies, docents i alumnes dels nostres centres. Es contactarà amb sindicats de l’escola pública i concertada com SEPC i la Federació d’Estudiants Associats de les Illes Balears.
INVESTIGACIÓ
S’ha celebrat una primera reunió de la comissió i s’han repartit tasques entre els membres per fer una lectura desconcertada de la LOMCE.
·         Es considera important,  que a més de la nostra carta de presentació de l’Assemblea, emprem el document de lectura desconcertada de la LOMCE per tal d’explicar els punts crítics de la LOMCE a la comunitat educativa, i començar a fer propostes alternatives.
·         La comissió d’investigació pot convertir-se en la nostra veu educativa, sociològica i/o de denúncia, en l’òrgan que gestioni, construeixi i transfereixi coneixement dins l’assemblea.
MITJANS DE COMUNICACIÓ
S’ha fet una nota de premsa per presentar la nostra assemblea.
·         En principi els mitjans de comunicació no ens donen molta cobertura.
COORDINACIÓ AMB L’ASSEMBLEA DE DOCENTS
Tenim un contacte dins el comitè de vaga de l’assemblea de docents i estam col·laborant o pendents de col·laborar en diferents comissions (caixa de resistència, comunicació).
·         Se’ns ha demanat que algú/na de nosaltres s’incorpori a la comissió jurídica i a la comissió d’estratègia de l’Assemblea de Docents.
EQUIP DE GESTIÓ DE L’ASSEMBLEA
Actualment a l’equip de gestió hi ha molt poca gent que hi faci feina realment. De moment, l’equip gestiona la comunicació interna, i organitza i planifica les assemblees.
·         Es necessita que s’incorpori un membre de cada comissió a l’equip de gestió.


3.      ESMENES AL POWER POINT DE PRESENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA I AL DOCUMENT “ENS DESCONCERTA”
S’han recollit i incorporat algunes esmenes al power point de presentació de l’assemblea.
·         Es tornarà enviar per e-mail el nou power point de presentación de l’assemblea perquè hi hagi més gent que pugui fer esmenes i participar del mateix.
També s’han recollit esmenes al document “Ens desconcerta”.
·         Per una banda algunes d’aquestes esmenes s’han incorporat al power point de presentació, i altres aniran configurant fulls o missatges de denúncia segons les circumstàncies i fets que ens vagin desconcertant.

4.      AUTOAVALUACIÓ DE L’ASSEMBLEA
Aquest punt es tractarà a la próxima assemblea.


5.      ALTRES
Es proposa:
·         Fer un sopar, festa o trobada per donar un nou impuls a l’assemblea (a ser possible abans de Nadal)
·         Incloure al power point un punt que faci referència al que hem aconseguit.


La próxima assemblea será a Mata de Jonc, el dimarts 3 de desembre a les 18 hores.


dissabte, 23 de novembre del 2013

Denuncia a la propaganda del TIL

Denuncia d'un pare/mare del CEIP Es Putxet que ha rebut aquesta carta al seu mail i no ha estat aprovat pel Consell Escolar:

Benvolguda família,
Ens posam en contacte amb vosaltres amb l’objectiu d’informar-vos sobre l’aplicació del nou sistema educatiu basat en el trilingüisme mitjançant el projecte de tractament integrat de les llengües (TIL) que es du a terme en aquest curs 2013-2014 al CEIP Es Putxet.   
En el document adjunt trobareu la distribució horària setmanal d’aplicació del TIL. Una assignació dissenyada i duta a terme pel CEIP Es Putxet, aprovada pel seu Consell Escolar i que compta amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa de les Illes Balears.
El projecte presentat pel centre educatiu segueix el procediment establert en el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de les Illes Balears i en el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats volem fer-vos partícips de la satisfacció que suposa encetar aquesta nova etapa, amb relació a l'ensenyament i l'aprenentatge de les dues llengües oficials de les Illes Balears, així com d’una llengua estrangera, que té com a objectiu enllaçar el nostre present amb el futur dels nostres alumnes en el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
Així mateix, per continuar millorant el procés d’implantació del tractament integrat de les llengües en cursos successius, posam a la vostra disposició l'adreça de correu electrònic infotil@caib.es, amb la finalitat que ens faceu arribar qualsevol suggeriment.
Cordialment

Querida familia,
Nos ponemos en contacto con ustedes con el objetivo de informarles sobre la aplicación del nuevo sistema educativo basado en el trilingüismo mediante el proyecto de tratamiento integrado de las lenguas (TIL) que se lleva a cabo en este curso 2013-2014 en el CEIP Es Putxet. 
En el documento adjunto encontrarán la distribución horaria semanal de aplicación del TIL. Una asignación diseñada y llevada a cabo por el CEIP Es Putxet, aprobada por su Consejo Escolar y que cuenta con el informe de adecuación del Departamento de Inspección Educativa de las Illes Balears. 
El proyecto presentado por el centro educativo sigue el procedimiento establecido en el Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el cual se regula el tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears y en el Decreto ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Universidades queremos hacerles partícipes de la satisfacción que supone comenzar esta nueva etapa, con relación a la enseñanza y el aprendizaje de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears, así como de una lengua extranjera, que tiene como objetivo enlazar nuestro presente con el futuro de nuestros alumnos en el marco de la diversidad lingüística y cultural de Europa.
Asimismo, para continuar mejorando el proceso de implantación del tratamiento integrado de las lenguas en cursos sucesivos, ponemos a su disposición la dirección de correo electrónico infotil@caib.es, con el fin de que nos hagan llegar cualquier sugerencia.
Cordialmente

dimecres, 20 de novembre del 2013

EL CAMÍ DE SES PADRINES

'El camí de ses padrines’ s’inicia aquest divendres a la Colònia de Sant Pere (Artà). Donau suport a aquest pelegrinatge de llibertat i d’amor per l’educació. 14 dies de ruta en carro pels pobles de Mallorca. La padrina que impulsa la iniciativa diu:“Vull anar de poble en poble, fent un itinerari, en carro i bístia de verd, durant 14 dies amb l’objectiu de sensibilitzar la gent del poble, des del poble. Volem ser un granet d’arena a l’acció. No em puc quedar quieta amb tot el que “plou”. I deixar-nos dur per la acollida i allotjament de la bona gent per continuar compartint la conscienciació, en definitiva, créixer com a persones. Fer una crida de concentració de carros per fer la cloenda del camí dia 6 de desembre a Sineu a les 12 h, si hem pogut arribar-hi!!! Els mestres heu despert la consciència de la gent, i heu mobilitzat per demanar diàleg i que vos escoltin perquè sou els que sabeu més d’educació. Heu cridat per què respectin la vostra llibertat. La llibertat no es pot trepitjar, els mestres la necessiteu per fer el que creïs millor pels infants. Sóc padrina i vull ser partícip de la vostra crida i voldria que s’hi afegeixin d’altres padrins, per això el carro, lent i símbol de la perseverança, de la paciència i de l’esforç, de temps antics i de poble. Els de la nostra generació, que hem aconseguit drets amb lluita, no ens podem permetre perdre el que ens ha costat tant i que els nostres nets no ho puguin gaudir”. RUTA DEL CAMI DE SES PADRINES. SORTIDA 22N, divendres: Colònia de Sant Pere-Artà Sortida de la Colònia a les 11h.Arribada a Artà a les 13h. Dormir a Artà Dia 23, dissabte: Artà- Capdepera-Son Servera. -Sortida de Artà a les 11h.-Arribada a Capdepera a les 12 h.-Sordia de Capdepera a les 14,30.-arribada a Son Servera a les 16h.-Dormir a Son ServeraDia 24, diumenge. Son Servera- Sant Llorenç. -Tot el mati a Son Servera.-Sortida de Son Servera a les 14,30h.-Arribada a Sant Llorenç a les 16,30h.-Dormir a Sant LlorençDia 25, dilluns Sant Llorenç-Manacor.-Tot el matí a Sant Llorenç.-Sortida de Sant Llorenç a les 14,30h.-Arribada a Manacor a les 16,30h.-Dormir a ManacorDia 26, dimarts.. Manacor-Felanitx.-Tot el matí a Manacor.-Sortida de Manacor a les 14h.-Arribada a Felanitx a les 16,30h.-Dormir a FelanitxDia 27, dimecres. Felanitx-Porreres.-Tot el matí a Felanitx.-Sortida de Felanitx a les 15h.-Arribada a Porreres a les 6,30h.-Dormir a PorreresDia 28, dijous Porreres- Montuiri.-Tot el matí a Porreres.-Sortida de Porreres a les 14,30h.-Arribada a Montuiri a les 16,30h.-Dormir a Montuiri.Dia 29, divendres. Montuiri-Algaida.-tot el matí a Montuiri.-Sortida de Montuiri a les 14,30h.-Arribada a Algaida a les 16,30h.-Dormir a AlgaidaDia 30, dissabte Algaida-Sencelles-tot el matí a Algaida.-Sortida d’Algaida a les 14h.-Arribada a Sencelles a les 16,30h.-Dormir a SencellesDia 1, diumenge Sencelles-Binissalem -Tot el matí a Sencelles.-Sortida de Sencelles a les 14h.-Arribada a Binissalem a les 16,30h.-Dormir a BinissalemDia 2, dilluns Binissalem-Sa Pobla.-Tot el matí a Binissalem.-Sortida de Binissalem a les 13h.-Arribada a Sa poble a les 16,30h.-Dormir a Sa Pobla.Dia 3, dimarts Sa Pobla- Santa Margalida.-Tot el matí a Sa Pobla.-Sortida de Sa pobla a les 14 h.-Arribada a Santa Margalida a les 17h.-Dormir a Santa MargalidaDia 4, dimecres Santa Margalida-Petra. -Tot el matí a Santa Margalida.-Sortida de Santa Margalida a les 14 h.-Arribada a Petra a les 17h.-Dormir a Petra (no tenim allotjament ni per les padrines ni pel carro).Dia 5, dijous Petra-Sant Joan Tot el matí a Petra.Sortida de Petra a les 14,30h.Arribada a Sant Joan a les 16h.Dormir a Sant Joan DIA 6 DE DESEMBRE, DIJOUS, Sant Joan- Sineu-Sortida de Sant Joan a les 10 h.-Arribada a Sineu a les 12h.-Concentració de carros a Sineu a les12 h. Cloenda i dinar. (Copiat de WhatsApp)

Mou-te per l'Educació

Ràpid q queden pocs dies. Animau-vos a participar

LA INMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS NECESSÀRIA

dilluns, 18 de novembre del 2013

Pròxima assemblea...

La propera assemblea és aquest dimecres 20 a les 18 hores a l'Obra Cultural Balear d'Inca (Plaça de l'Àngel 5, 1r pis)

dissabte, 16 de novembre del 2013

Jornades: Quina educació volem?

 Joan Serra, de l'Assemblea de desconcertats, participa en la taula rodona sobre l'escola pública i la privatització a la Lomce, en el marc de les jornades organitzades per Crida-Fapa: "Til-Lomce. Quina escola volem?" Malgrat la dificultat del moment que vivim en l'educació, el moviment assembleari ha propiciat que tots els qui integram la comunitat educativa ens poguem trobar per discutir, elaborar o definir un model educatiu.... Aquesta és una bona oportunitat per impulsar un pacte per a l'educació des de les bases.


Una mare ha citat una frase que ens ha agradat molt: "Instrui-vos i sereu lliures. Associau-vos i sereu forts. Estimau-vos i sereu feliços", de Francesc Ferrer i Guàrdia. 

divendres, 8 de novembre del 2013

DECEPCIONANT ASSEMBLEA DE BATLLES

L'Acte d'avui, d'aquest dia de vaga, d'un 15% a concertada i més d'un 50% a pública, ha estat per demanar seny als batlles de Mallorca reunits en assemblea. Els manifestants han demanat que pensassin en nom del seu poble i no dels seus partits polítics, i que es pronunciessin en contra del TIL, ja que és inaplicable per raons tècnics, logístics i morals. No ha anat bé. Hem ensopegat de nou amb una pedra grossa i que fa nosa pel camí, la política. Res ens aixecarem de nou i seguirem lluitant.Molts de docents han demanat per cadascun dels seus batlles seny, que diguin NO al TIL i que s'escoltin les paraules del poble.Molts de batlles del PP han demanat que es retirés la moció i no es votés. Que fessin un recés de 30 minuts per parlar-ne i la resposta ha estat negativa. Al final, els batlles del PP han votat en contra de la moció, donant l'esquena al seu poble. 23 vots a favor i 31 en contra. Video de la sortida dels batlles enviat per una companya. Molts han sortit plorant per la decepció i la impotència, i l'emoció de tot un colecctiu animant a seguir lluitant.

DIMECRES BO TOTS DE VERD

Concentració a les 19h davant estació d'Inca amb el lema Verd Bo per anar a la plaça Antoni Fluixà on les autoritats inauguren exposicions.

dimarts, 5 de novembre del 2013

Pròxima assemblea

Dimecres 20 a Inca a les 18h. Més informació en tancar edifici.

EL PROBLEMA NO ÉS EL CATALÀ.


"El problema sou voltros"

8N a la vaga

TAULA REDONA SOBRE TIL-LOMCE

El 16 de novembre participarem a la taula redona organitzada per Crida i FAPA a l'edifici de sa Riera a les 9'00h per parlar de TIL i LOMCE.


EXERCIM EL DRET A ENSENYAR EN CATALÀ


http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2013/11/campanya-exigim-el-dret-ensenyar-en.html

dijous, 31 d’octubre del 2013

dimecres, 30 d’octubre del 2013

SUBHASTA D'OBRES D'ART A FAVOR DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA

En aquests moments s'està realitzant la subhasta a favor de la caixa de resistència dels docents en vaga indefinida al Trui Teatre. Aquest és un altre acte històric que encara no n'havíem sentit parlar.

                          
 
                             
 
                             
 
Tríptic d'artistes participants
                             
Unes 400 persones estan participant d'aquesta subhasta amb la intenció d'adquirir algunes d'aquestes obres. 
Han participat uns 200 artistes inscrits al tríptic i uns quants més que no han sortit, que encara avui matí donaven les seves obres. És un espectacle de suport a la lluita dels docents de les Illes Balears i una lliçó de solidaritat. Moltíssimes gràcies.