dimarts, 3 de novembre del 2015

La Conselleria abonarà als docents de concertada el 25% de la paga extra de 2012

"La direcció general de planificació, ordenació i centres ens ha informat avui que la Conselleria abonarà als docents de concertada el 25% de la paga extra de 2012. El pagament es farà efectiu abans de final d'any, igual que als empleats públics. El 50% restant es negociarà a la propera mesa de concertada. En el cas dels treballadors actualment en plantilla no s'haurà de reclamar el pagament, però els qui han fet substitucions, jubilats, en excedència, etc, que ja no estan en el centre, segurament ho hauran de reclamar. En cas que sigui així, per dur a terme aquest tràmit, vos aconsellam que contacteu amb els vostres comitès d'empresa i/o demaneu informació al vostre sindicat de referència."