dimarts, 10 de desembre del 2013

ACTA ASSEMBLEA DESCONCERTATS MATA DE JONC 3 DE DESEMBRE A LES 18H

1. Pla estratègic de l'Assemblea de Docents

- Estam a un moment d’impàs. Pareix que la gent afluixa. Aquest sentiment és compartit amb l’Assemblea de Docents.
- S’ha decidit seguir una estratègia de lluita amb diferents moments d’èmfasis ( a seguir a les assemblees)
A llarg termini, a partir de Pasqua continuarem amb més estretègies)
- El pla estratègic s’ha de reforçar amb diferents campanyes informatives (es comentarà en assemblea)

2. Autoavaluació de l'Assemblea Des Concertats

L’Assemblea de Desconcertats ha de continuar. És indispensable.
Qui som actualment? A l’assemblea d’avui han assistit 17 membres.
Què volem? Es tornarà a enviar el Power Point i es tindran 48 hores per a fer les darreres esmenes. Ha d’estar llest al gener per poder confeccionar el tríptic per donar-nos a conèixer i tenir una eina a l’hora de presentar-nos davant les diferents institucions (Bisbat, patronals...) 
Quin recursos humans necessitam? Es continuen necessitant voluntaris/voluntàries al grup de gestió, a les comissions de jurídica i estratègia de l'Assemblea de Docents i a la comissió de coordinació amb l'Assemblea de Docents.
Quines altres necessitats tenim? Compromís en reunions i treball per part de les diferents comissions i del grup de gestió, possibilitat de disminuir el número de membres de les comissions i redistribuir-los en les altres comissions o grups de feina.

3. Pla estratègic de l'Assemblea Des Concertats

3.1. Priorització d'objectius i Planificació de les actuacions de les comissions de feina (fins a final de curs)
- Fer assemblees mensuals.
- Fer feina per comissions.
PROPOSTA:
- Comissió mitjans de comunicació: a la pròxima reunió, al gener, tenir el TRÍPTIC a punt.
- Comissió investigació: després del tríptic, la següent tasca a completar serà “la lectura desconcertada de la LOMCE”
- Comunitat Educativa: fer formació de formadors. Donar a conèixer l’assemblea. Seria important passar el tríptic als centres; remarcar la importància que als centres hagi llibertat d’elecció dels representants sindicals.
“Què ens desconcerta?” podria esdevenir un butlletí informatiu mensual amb les novetats que ens desconcerten.
- Relacions institucionals: està pendent l’entrevista amb el Bisbe. Millor esperar a tenir el tríptic i així tenir aquesta document de presentació.
Hi ha molta feina a fer, també a les escoles. Perquè hi ha certs sectors en alguns centres que encara no estan sensibilitzats (fer-lis arribar el tríptic)
3.2. Temporalització de les assemblees fins a final de curs 
PROPOSTA:        
Assemblees mensuals que recullin el treball fet per les diferents comissions i l'equip de gestió.
De moment, s’acorda que la propera reunió sigui dimarts, 14 de gener, a les 18h, en Es Liceu.

 4. Altres
- S’estan portant a terme diferents activitats: la marxa solidària de les padrines, xerrades informatives sobre la desobediència al TIL als diferents pobles, campanya de Somnis Reciclats.
- A la pàgina web de l’Assemblea de Docents es publica setmanalment un butlletí informatiu i l’”Hallo Consellera” amb diferents preguntes dirigides a la nostra consellera com la de “l’informe trepitja”.
- La FAPA, la UIB i alguns professors estan treballant en una ILP i un “Pacte per l’Educació”.    
- Dessuadores: s’acorda dur la placa de desconcertats a “Plaça 18”. Valen 9€ i 12€, segons siguin sense caputxa o amb ella.
- Sopar Constituent (o post constitucional): després de vacances de Nadal, s’acorda fer un fogueró, coincidint amb les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. 24 de gener.

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 19.45h.

Sopar de l'orgull docent

Div 13 de desembre a
Can Lliro Manacor

Preu 12€

20.30 Arribada
20.45 Presentació Campanya exercint el dret a ensenyar en català
21.30 h Sopar i gresca verda!

S'accenten propostes: músics, actors i actrius, ...

A cada centre hi hauria d'haver una persona que informi a la gent i reculli els doblers i els dugui al bar
Data màxima d'inscripció dimecres   11 a Can Lliro