dissabte, 19 de desembre del 2015

Info Mesa ACORD 2008

La mesa només pot ser tècnica per l'Absència d les patronals Escola Catòlica, CECE i Pimes (ens havien informat que UNAC tampoc hi assistiria, però no està confirmat, en qualsevol cas l'Acord fa menció expresa d l'aplicació a Educació Especial).

El contingut d l'Acord seria substancialment el mateix q hi havia, amb aquestes modificacions aparaulades:

a) En cas de no arribar a pactar el pagament de més de 5 quinquenis per la paga dels 25 anys, que es puguin abonar interessos de demora.

b) Escriure a l'Acord que es signi el RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PAGA DE 25 ANYS DEL VI CONVENI. Encara que el calendari de pagament es dugui a la negociació del curs 2017/2018 i introduint tots els sexennis a la negociació.

c) Que els treballadors que ja presentaren la documentació pel sexenni, i aquesta era correcta, no ho hagin de tornar presentar.

CLARAMENT EL PITJOR:
Estam 10 ANYS x a l'equiparació. Es fa el darrer pagament el 2018...

EL MILLOR:

1.-L'any 2017 tots els treballadors que tenguin dret a sexenni ja en cobraran una part (mínim 80%)

2.- Reducció d 24 a 23 hores lectives

3.- Se signaria compromís d'equiparar 100% a partir d 2018, tant el CRIB com el cobrament d sexennis.

Tot això és aparaulat xq l'absència d Escola Catòlica i CECE fa q la mesa només pugui ser mesa tècnica, no per negociar l'Acord.

Unió d Cooperatives i els sindicats sí q assistiren a la reunió.

dimecres, 16 de desembre del 2015

Votació proposta Conselleria

Companys,
Votau la proposta de Conselleria de reactivació i calendarització de l'Acord de 2008 per als docents de concertada. Podeu fer-ho a les pàgs del vostre sindicat de referència. Afecta temes com la paga de 25 anys, l'equiparació salarial i el complement per formació (sexenni). La mesa de Conselleria corresponent està convocada per al proper divendres. Per tant, urgeix que digueu el vostre parer. Recordau que l'Acord, en el seu dia, ens costà una vaga i una dura negociació. I va ser congelat amb les mesures urgents de la passada legislatura. La seva recuperació era el punt núm 9 de la taula reivindicativa conjunta amb l'Assemblea de Docents. I la darrera vaga, que en el nostre sector convocaren STEI i FECCOO, contemplava aquesta reivindicació. En resum, l'Acord ens ha "costat" dues vagues. Val la pena dir la nostra. Per això, vos animam a votar!