dilluns, 15 de setembre del 2014

dimarts, 9 de setembre del 2014

La Consellera vol rompre la unitat de la comunitat educativa

"La Conselleria vol rompre la unitat de la comunitat educativa perquè sap que és la manera de desactivar el moviment docent. Ho intenta constantment. Però no podrà, perquè els motius que ens uneixen són molt potents i les seves estratègies no ens enganyen. 

Ara, proposa uns serveis mínims inferiors a concertada, amb un greuge a la pública, L'any passat va utilitzar els descomptes de la vaga, aplicant un 1,4 per jornada a concertada, amb un greuge comparatiu, a favor de la pública. Sempre ho justifica amb les diferències en les convocatòries (indefinida a pública i puntual a concertada). Veurem quins descomptes s'apliquen enguany... 

La realitat és que vol tapar que els serveis mínims són abusius i injustificats. Ho eren l'any passat (ho ha dit la justícia) i ho són enguany. Una nova burla a les decissions judicials i una nova limitació dels drets dels treballadors... A més, no ha volgut negociar els serveis mínims amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, que és convocant igual que els sindicats. La máxima de la imposició i del "divideix i venceràs". 

Però NO!! La lluita dels docents continua i estam units."

dimarts, 2 de setembre del 2014

Cobertura de vaga 15S per centres concertats (Comunicat STEI)

Benvolgudes companyes i companys,

L’Assemblea de Docents de dia 29 d’agost va adoptar la decisió de convocar un dia de vaga a principi d’aquest curs, en concret el dia 15 de setembre, decisió assumida i ratificada per l’Assemblea de Docents desConcertats.

Davant aquesta decisió, considerant que la situació de l’ensenyament públic i concertat no és diferent de la de l’any passat pel que fa al Tractament de Llengües o a la suspensió de l’Acord de 2008, i que a l’ensenyament concertat no hi ha a dia d’avui una vaga convocada legalment, el sindicats STEI i CCOO han decidit dotar de cobertura legal aquesta mobilització registrant a Conselleria i a Delegació de Govern la convocatòria oficial de vaga per al proper dilluns dia 15, en els terminis i forma reglamentaris.

En breu, us informarem sobre l’establiment dels serveis mínims.

Salutacions.

STEI Intersindical – Ensenyament Privat

STEI i CCOO estenen la vaga de l'ensenyament concertat 15S

http://dbalears.cat/actualitat/balears/stei-ccoo-estenen-vaga-del-ensenyament-concertat.html

dissabte, 19 de juliol del 2014

ELS DESCONCERTATS CRITIQUEN QUE LES NEGOCIACIONS DE LA CONSELLERIA OCULTEN ALTRES INTENCIONS I ALHORA QUE DEIXA DE BANDA LES REIVINDICACIONS DEL CONFLICTE I EL PAPER DELS DOCENTS DE L'ESCOLA CONCERTADA

Mitjançant una carta, els docents de l'escola concertada -Desconcertats- critiquen les negociacions arbitràries de la Conselleria, que no els reconeix com a part del conflicte. Entre les principals conclusions destaquen:
1.- El Govern no pagarà aquesta legislatura el que deu als docents de l'escola concertada. Un deute que ve de fa més de quatre anys de sous sense actualitzar.
2.- Els acords entre Govern I patronals semblen voler justificar mesures repressives durant la vaga I desmobilitzar l'escola concertada de cara al curs vinent. 3.- La Conselleria ha volgut amagar la implicació de l'escola concertada durant la vaga. Tampoc no ha volgut reconèixer els docents d'aquesta com a part interlocutòria vàlida a les negociacions. Per contra, els acomiadaments de docents implicats amb el moviment reivindicatiu han estat nombrosos.
4.- La negociació econòmica sembla també voler tapar altres reivindicacions prou importants dels treballadors: ràtios, beques, atenció a la diversitat, substitució de les baixes, imposició del TIL en detriment de la llibertat d'ideari, llei de símbols, actuacions d'inspecció... Per damunt de tot, volen un servei públic educatiu de qualitat.

CARTA: PER QUÈ ARA?
Aquesta setmana la Conselleria d'Educació ha arribat a una acord amb els sindicats USO, FSIE i UGT per actualitzar les nòmines dels docents de la Concertada. A més del pagament d'endarreriments en una sèrie de terminis, que es perllongaran al llarg de tres anys. Així doncs, el deute derivat del conveni estatal acabaria de pagar-se en la propera legislatura.
El motiu "oficial" d'aquest acord -per cert no ratificat en la darrera mesa- el trobam en unes taules salarials que duien sense actualitzar des d'abans de la signatura del conveni. S'ha de tenir present que la negociació d'aquest s'ha endarrerit més de quatre anys. I les nòmines tampoc no s'havien posat al dia una vegada signat.
Si més no, per què ara? Aquesta és la qüestió... Necessita la Conselleria un cop d'efecte per encarar el curs de les properes eleccions? És el pagament una contrapartida a determinats posicionaments patronals i/o sindicals? Serveix perquè algunes patronals justifiquin davant els seus treballadors actuacions repressives durant la vaga? Dóna arguments per desmuntar la mobilització del sector per al curs vinent? Se suma aquesta mesura a tot un seguit d'actuacions inspirades en el lema del “divideix i venceràs”, que tant pareix agradar al gabinet de la sra Camps?
La veritat és que els docents de la Concertada s'han sumat des del principi a les reivindicacions del sector públic, malgrat els esforços del Govern per silenciar-ho i encara que els mitjans hagin recollit, sistemàticament i prioritàriament, les opinions de la Conselleria i de les patronals, mentre que pràcticament no s'ha donat veu als treballadors. S'han dit falsedats flagrants com que a la Concertada no s'havia fet vaga, que s'aplicava el TIL sense problemes, que als centres concertats no calia repartir al 50% (català-castellà) les hores que no es feien en llengua anglesa... I ara, per rematar, es concerten escoles de l'Opus, que segreguen per sexes, mentre l'atenció a la diversitat pateix les retallades i els centres d'educació especial estan desbordats... Recordau quin és el principal objectiu del moviment "verd": l'educació entesa com un servei públic de qualitat?
La realitat és tossuda: els docents de la Concertada han patit una reducció molt important del seu salari i de les seves condicions laborals. Però això no només té a veure amb la signatura d'un conveni estatal que legitima el que ja sabem de la nefasta Reforma Laboral, sinó també amb totes les retallades del sector públic a nivell estatal i autonòmic (i no exclusivament les salarials), que s'han aplicat a l'educació concertada com a servei públic que és. A tot el que s'ha de sumar l'incompliment, gairebé total i sine die, de l'Acord de 2008 (aquests d'àmbit autonòmic). Tot plegat dibuixa un panorama lamentable per a les treballadores i treballadors del sector. I malgrat això, almenys pel que nosaltres coneixem, no se'ns demana opinió directament als docents. Es continua obviant que compartim les reivindicacions amb els companys de la Pública i que hem patit un descompte d'1,4 dies de salari per cada jornada de vaga.
Facem una mica de memòria: hi ha hagut coaccions, amenaces, s'han trepitjat drets fonamentals... S'han produït reduccions de jornada, no s'han renovat contractes (coincidia que eren persones que havien participat en les mobilitzacions...). Als despatxos oficials se'ns ha tret directament de la negociació... La Conselleria només ha volgut mantenir una sola reunió, amb l'únic punt propi de la Concertada, l'esmentat Acord de 2008. No hi acudiren ni la Consellera ni el Secretari autonòmic i no es volgué tractar cap dels punts de la taula reivindicativa...
Però anem al bessó de la qüestió: els motius i els objectius de l'equip de la sra Camps.
En aquella única i breu reunió, el representant de Conselleria justificava que no es podia arribar a cap acord perquè no hi eren ni les patronals ni la resta dels sindicats. Cal recordar que algun d'ells, curiosament, no havia signat l'Acord de 2008. Aparentment, es derivava a mesa de Concertada una negociació que corresponia al comitè de vaga, cosa que ja de per sí és irregular... Idò bé, després no ha estat així. La Conselleria ha duit les coses per altres camins...
S'ha pactat amb algunes patronals (no totes), amb foto inclosa, una suposada flexibilització de dues hores d'anglès al TIL; flexibilització que no és tal, ja que la seva aplicació implicaria reduccions de jornada. I sembla que aquesta setmana era el moment idoni per a un nou pacte: el pagament del deute. Però només amb alguns sindicats, que acabaven d'escenificar una protesta al respecte. STEI i FECCOO no han estat convocats. Curiosament, el mateix sindicat que fa pocs dies, vestint camiseta verda, proporcionava a la Conselleria la foto del polèmic pacte d'interins, ara quedava fora. El pretext és que aquests sindicats no són signants del conveni. Nova foto.
S'utilitzen els mateixos arguments per a un raonament i just per al contrari, segons convé? Amb qui era més adient negociar quan la vaga estava encara en marxa? Amb els treballadors en vaga o amb les patronals? Recordem que l'objectiu de la vaga no era una protesta contra la patronal, sinó que afectava directament l'Administració. I en canvi ara, purisme total. Això sí, sempre pareix que es té ben present el parer de certes patronals. Això recorda també el que passa amb els pares, les reivindicacions dels quals només s'escolten si vénen avalades per determinats idearis. Aleshores, amb qui i quan negocia aquesta Conselleria?
Ens temem que la resposta és prou evident: amb qui vol i quan li convé.
Si ens haguessin demanat opinió als docents de la Concertada, els qui estam fent feina dia a dia a les aules i hem hagut de bregar amb un curs prou difícil, pot ser hauríem posat damunt la taula altres qüestions: ràtios, beques, atenció a la diversitat, substitució de les baixes, imposició del TIL en detriment de la llibertat d'ideari, llei de símbols, actuacions d'inspecció... Els diríem que, per damunt de tot, volem un servei públic educatiu de qualitat. Perquè pensam que és urgent donar passes, ferms i sense excuses, per aconseguir un pacte social i polític per a l'educació.
I no és que no volguem cobrar el que se'ns deu. Perquè els deutes es paguen. I, si no, que li expliquin a la sra Merkel a l'hora de valorar el deute de l'Estat Espanyol, o sense anar tan enfora, als pobres ciutadans que han d'assumir recàrregs quan deuen doblers a l'Administració. O que li diguin als afectats per les hipoteques...

Assemblea de docents desConcertats, de l'Assemblea de Docents

dimarts, 17 de juny del 2014

Docència Balear Tour

Comencen els debats a Palma docència balear tour.

Primer debat a Palma, a la plaça dels Patins. Seguim lluitant per tot arreu.

divendres, 6 de juny del 2014

Dóna la nota a Pius XII

Avui Pius XII: "Dóna la nota" (lectura de manifest i cançó "Mirall de pau". Perquè la música ha de seguir formant part de l'educació dels nostres infants. 

http://www.cdapaucasals.com/donalanota/