COMUNICAT


COMUNICAT ASSEMBLEA DE DOCENTS DESCONCERTATS


L’Assemblea de docents desconcertats està formada per professorat de diferents centres concertats preocupats per donar a conèixer la seva problemàtica i situació específica. Neix en el context actual d’aquest conflicte educatiu, que afecta també als centres concertats i als seus treballadors, amb clara voluntat de continuïtat de cara a la constitució d’una plataforma de docents de l’ensenyament concertat.Aquest col·lectiu està integrat dins l’Assemblea general de docents, amb la qual participa i es coordina. Té com a objectiu fer sentir la veu dels professionals dels centres concertats, que moltes vegades no arriba als mitjans i que sovint en relació a aquest sector, es destaquen generalment les opinions de les patronals, obviant el punt de vista dels treballadors docents implicats. Uns professionals que, de vegades, es troben DESCONCERTATS (perdonau l’acudit fàcil) davant la manca d’informació i alhora viuen situacions de pressió. Aquests treballadors necessiten saber que no estan sols en la seva lluita.Nosaltres tenim en comú amb els nostres companys de pública moltes reivindicacions, moltes més de les que arriben a l’opinió pública. Ara mateix compartim plenament la lluita amb ells per una educació de qualitat, lliure d’imposicions i amb una inversió suficient per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Patim per les retallades que afecten tot el sector educatiu: en el sou, en l’atenció a la diversitat, la no substitució de les baixes de manera immediata, etc. Pel que fa referència al TIL, que es pretén implantar de manera impositiva, sense un estudi previ de recursos humans i formació , sense la inversió adequada i amb una manca total de criteri pedagògic, rebutjam la seva aplicació en les condicions actuals, sense haver estudiat amb suficient rigor, l’impacte en la situació sociolingüística de la nostra comunitat amb una llengua pròpia minoritzada. La millora de les competències lingüístiques en l’anglès és un objectiu que tots compartim. És necessari consensuar UN CALENDARI d’aplicació que respongui a les necessitats actuals de la comunitat educativa i aconseguir d’aquesta manera garanties per a tot l’alumnat. És per això, que aproximadament uns 60 centres concertats participen activament en aquesta vaga, i en alguns casos amb seguiments d’un 100% durant la primera setmana. D’altres amb seguiments d’entre un 70 i un 90%. (Aquestes dades es podran consultar al nostre blog http://assembleadocentsdesconcertats.blogspot.com.es/).Per tant, des de l’Assemblea volem desmentir categòricament les declaracions de la Sra. Magdalena Mateu, presidenta de la patronal CECE, que afirma que “els seus centres” no han fet vaga. En trobaríem més d’un exemple com el col·legi Pius XII i Santa Mònica... Igualment, volem remarcar la manca de rigor absolut del president Bauzá quan va fer menció d’aquestes declaracions (que són falses) al programa Hora 2 5 de la cadena SER.Per altra banda, davant l’endarreriment de la Conselleria en el pagament de les despeses de funcionament dels centres concertats ( en alguns casos arriben a tenir pendents les partides des del mes de maig), el professorat en vaga de la concertada a través del sindicat STEI, ha sol·licitat que els doblers que se’ls retenen per la vaga es destinin a pagar aquest deute.Per acabar, volem donar a conèixer a l’opinió pública un assumpte que ens sembla molt greu: s’ha posat en coneixement de la nostra Assemblea, que en alguns centres s’han rebut fortes pressions a nivell individual i col·lectiu perquè els professors no se sumin a la vaga. L’Assemblea considera totalment inadmissibles aquestes actuacions, que vulneren greument el dret constitucional de vaga dels treballadors i s’ estudiaran aquests casos de cara a prendre possibles mesures.TOTS PLEGATS LLUITAM PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT !

Cap comentari: