dimecres, 3 de juny del 2015

Carta LOMQE als responsables d'Educació

Benvolguts responsables d’Educació,

En primer lloc, des de l’Assemblea de desConcertats volem felicitar pels resultats electorals aquells partits polítics que han obtingut representativitat suficient per contribuir a fer un gir necessari en la política de la nostra Comunitat Autònoma.

D’altra banda, i en la mateixa línia de treball de l’Assemblea de Docents, volem fer arribar als seus responsables el nostre punt de vista sobre la situació que s’ha generat amb l’aprovació a correcuita dels currículums LOMCE per part de la Conselleria d’Educació, ara en funcions.

Com sabeu, aquest fet es va dur a terme de manera totalment irresponsable i en contra d’una part important del CEIB, així com d’esquena a gairebé tota la comunitat educativa. Per tant, i davant la imminència de la presa de decisions de cara al curs vinent, volem comunicar que el col·lectiu de docents afectat pels canvis en les assignatures i tots els claustres en general del sector concertat vivim un moment d’incertesa i gran preocupació.

Tot plegat ens du a demanar l’ajornament de la imposició de la LOMCE a la nostra Comunitat Autònoma.

Per complementar la informació difosa per diversos mitjans referent a l’impacte laboral de la seva implantació als instituts públics, també pensam que és important que tengueu en compte que a l’escola concertada les repercusions horàries poden tenir, així mateix, greus conseqüències per als treballadors.

D’entrada, s’ha intentat jugar amb les hores de lliure disposició per compensar la pèrdua lectiva, però no sempre és possible mantenir les condicions de feina. No se n’ha parlat als mitjans, però és evident que també es poden perdre llocs de treball, igual que als instituts. I, a més, amb situacions d’acomiadament que deixarien en indefensió els treballadors.

També s’ha de tenir en compte que, en molts de casos, es produirien modificacions substancials dels contractes, amb una pèrdua de jornades completes, que passarien a ser jornades parcials amb la conseqüent minva de salari; cosa que, a l’empara de la Reforma Laboral, donaria lloc a una transformació de llocs de feina estable en llocs de feina precària.

Però, i per damunt de tot, pensam que s’ha d’aturar la implantació de  la Llei perquè durant aquesta legislatura ha quedat més palès que mai que, en educació, és necessari el consens i l’estabilitat. Hi va el futur dels nostres alumnes i ens atreviríem a  dir que de la nostra societat.

La LOMCE és una llei irresponsable que, afortunadament, pot tenir una vida curta, per la qual cosa  la seva implantació no faria res més que provocar incoherències pedagògiques greus en la formació dels infants. En això s’hi ha d’afegir el seu esperit, uns valors i uns plantejaments que les urnes ens han demostrat clarament que la gent  rebutja. Cap societat “sana” pot avalar un menyspreu absolut per les arts, la filosofia… i la incorporació al sistema educatiu de gran part dels plantejaments que ens han portat a l’actual crisi. I no només això, pretén legitimar un greu retrocès en l’educació en el repecte per la diversitat cultural, les llengües cooficials i els fets identitaris.

Així doncs, des de l’Assemblea de desConcertats, volem donar les gràcies als partits polítics implicats per l'interès que han mostrat envers aquest tema i els desitjam que la seva feina es pugui desenvolupar amb perspectives de futur i estabilitat, com requereix la societat balear en general i, en concret, un sistema educatiu de qualitat. Esperam que en breu es puguin fer efectives les mesures adients perquè sigui així.

Rebeu una cordial salutació,

Col·lectiu de Docents Desconcertats.