dissabte, 19 de desembre del 2015

Info Mesa ACORD 2008

La mesa només pot ser tècnica per l'Absència d les patronals Escola Catòlica, CECE i Pimes (ens havien informat que UNAC tampoc hi assistiria, però no està confirmat, en qualsevol cas l'Acord fa menció expresa d l'aplicació a Educació Especial).

El contingut d l'Acord seria substancialment el mateix q hi havia, amb aquestes modificacions aparaulades:

a) En cas de no arribar a pactar el pagament de més de 5 quinquenis per la paga dels 25 anys, que es puguin abonar interessos de demora.

b) Escriure a l'Acord que es signi el RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PAGA DE 25 ANYS DEL VI CONVENI. Encara que el calendari de pagament es dugui a la negociació del curs 2017/2018 i introduint tots els sexennis a la negociació.

c) Que els treballadors que ja presentaren la documentació pel sexenni, i aquesta era correcta, no ho hagin de tornar presentar.

CLARAMENT EL PITJOR:
Estam 10 ANYS x a l'equiparació. Es fa el darrer pagament el 2018...

EL MILLOR:

1.-L'any 2017 tots els treballadors que tenguin dret a sexenni ja en cobraran una part (mínim 80%)

2.- Reducció d 24 a 23 hores lectives

3.- Se signaria compromís d'equiparar 100% a partir d 2018, tant el CRIB com el cobrament d sexennis.

Tot això és aparaulat xq l'absència d Escola Catòlica i CECE fa q la mesa només pugui ser mesa tècnica, no per negociar l'Acord.

Unió d Cooperatives i els sindicats sí q assistiren a la reunió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada