dimarts, 13 d’octubre del 2015

INFORMACIÓ REUNIÓ CONSELLERIA-DOCENTS DESCONCERTATS

Avui ens hem reunit amb el conseller Martí March i el seu equip (Morante i Rafi Sánchez). No ens han donat cap document d proposta per escrit. Ha estat una conversa de declaració d'intencions per part seva i d'explicació de necessitats i preocupacions per part nostra. S'emmarca en una ronda de contactes amb entitats del món concertat. I hem d'agrair que, tot i no ser agents negociadors (ho són patronals i sindicats), es dialogui amb nosaltres i es tengui en compte la nostra opinió.

Que es vulgui arribar a un acord global per al sector concertat és, en principi, una bona notícia. L'escola concertada imparteix un servei públic i, per tant, aquest ha d'arribar en condicions de qualitat als seus usuaris, la mateixa qualitat que a la xarxa pública. Per això, hem tramès que ens preocupen qüestions com les ràtios, sobretot a infantil, on s'haurien de poder fer desdoblaments o comptar amb personal de suport suficient.

La seva proposta és ràtio fixa per als centres públics i concertats. Ja han començat a treballar-hi a sa Pobla i hi ha intenció d'arribar a acords de distribució d'alumnat i recursos en d'altres pobles i alguna zona de Palma.

Quant a l'atenció a la diversitat, es vol augmentar la dotació de base i revisar el sistema per a l'adjudicació, per equiparar-la amb la pública.

També hem comentat que les ajudes a les famílies més necessitades haurien d'arribar a la concertada (cal cercar una fórmula legal adient).

D'altra banda, hem parlat de l'accés a la formació del CEP per part dels docents de concertada. Envers aquest tema, se'ns ha explicat que es prioritzarà la formació a centres.

Pel que fa a les plantilles, hem expressat la preocupació per com podria afectar la reducció d'hores d'escolarització a la jornada dels treballadors. Pareix que, en aquest sentit, hi ha compromís que no suposi cap pèrdua de plantilla. La via seria la reducció del nombre d'hores de jornada completa.

Per part de conselleria, es proposa borsa d feina i recol.locació, així com la possibilitat que des de la borsa d'interins es pugui facilitar un llistat de docents en demanda d feina, quan els centres ho requereixin.

La conselleria també pretén impulsar el paper dels consells escolars als centres concertats.

Expliquen que es volen ordenar i clarificar els criteris de concertació, i asseguren que no volen reduir, sinó mantenir les unitats concertades, però amb una gestió transparent. Per això, entre d'altres coses, s'ha creat un departament específic, la responsable del qual és Cristina Burguera.

Hem comentat també que ens han arribat els nous currículums i valoram que el procés sigui participatiu i es puguin fer al.legacions.

Per acabar, en qüestió de retallades salarials, hem fet notar que se'ns han aplicat les mateixes reduccions salarials que a la pública i que s'ha d negociar la recuperació i/o descongelació dels acords.

Volem matisar que no demanam l'equiparació amb un funcionari, sinó amb un interí nouvingut. Demanam poder fer la nostra feina en condicions homologables, perquè el servei públic que impartim pugui arribar amb la mateixa qualitat.

Des d'aquí volem agrair les aportacions que ens heu fet via correu electrònic, xarxes i per altres mitjans. Hem volgut recollir i transmetre les vostres opinions. Vos recordam que podeu seguir en contacte amb nosaltres per tot allò que cregueu convenient.

Vos mantindrem informats de qualsevol novetat.

Rebeu una cordial salutació,

A.Desconcertats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada