dilluns, 14 de setembre del 2015

Nova negociació amb els comitès de vaga ( Conselleria d'Alfons el Magnànim)

Ara mateix, des de les 16h, a Conselleria d'Alfons el Magnànim, nova negociació amb els comitès de vaga. De l'Assemblea de docents desConcertats hi assisteix Antònia Torres, convidada per l'Assemblea de Docents. Des d'aquí volem agrair, una vegada més, la convidada, així com tota la feina que l'AD està fent en defensa del servei públic educatiu, del qual el sector concertat també en forma part.  L'assemblea ha enviat la seva proposta a tots els contactes i els desConcertats també l'heu rebuda. Està ordenada segons la taula reivindicativa. Els punts estan redactats des del punt de vista del sector públic, però en el punt corresponent a la recuperació de les condicions dels treballadors es demana que figuri per escrit, en el present Acord, el compromís de negociar amb mesa de concertada abans de final d'any. Es tracta de traslladar les millores que correspongui a concertada i reobrir l'Acord de 2008, en el qual hi havia, entre d'altres coses, equiparació salarial amb un interí nouvingut (del 2007) i reconeixement d'un sexenni. Recordem que de tot això no s'ha pagat pràcticament res, a més, com tots sabeu, de patir la supressió de la paga extraordinària de 2012 i la reducció salarial d'un 5%. I s'ha d'afegir que el deute dels endarreriments del conveni no s'acabarà de cobrar fins al 2017. Igualment, els temes de plantilles, ràtios i beques pensam que també són traslladables a la mesa de concertada. Avui, nosaltres no negociam res, però, com hem dit abans, l'AD demanarà, una altra vegada, que consti per escrit en l'Acord el compromís amb la concertada. De fet, per a la concertada es negociaria a la mesa corresponent, on no hi ha l'assemblea, només sindicats i patronals.
Els sindicats ja varen dir a la passada reunió que no volen que això s'expliciti a l'Acord. Els seus motius: a concertada no hi ha vaga convocada i el comitè de vaga és de pública. Tot i així, com es va decidir a la darrera assemblea, el comitè de l'AD ho tornarà a demanar. Els desConcertats en aquest aspecte discrepam del punt de vista dels sindicats. Consideram que el compromís explícit és pertinent i convenient. La conselleria diu que vol negociar a concertada, però dóna la raó als sindicats perquè no figuri a l'Acord.
Nosaltres pensam que no es pot obviar el context: en realitat, la vaga de pública no està desconvocada, però tampoc no està activa, i els docents de concertada també hem fet vaga amb les mateixes reivindicacions. Per ser rigorosos, hem fet el mateix nombre de dies de vaga activa (exactament, només un menys). Cal tenir present que a la taula reivindicativa de l'AD sempre han figurat les nostres reivindicacions, encara que la nostra vaga, tècnicament, la convocassin els sindicats, ja que el moviment ha estat d'unitat. Ja sabem que, ara per ara, nosaltres no tenim una convocatòria de vaga indefinida damunt de la taula (la nostra convocatòria no ha estat indefinida en cap moment), però això no vol dir que no pugui figurar el compromís de negociar. Pensau que l'acord es diu "Acord global".
Per exemple, la negociació del tema de les beques s'ha traslladat a Fapa, que tampoc no està en vaga, entre d'altres coses perquè no són treballadors docents... Així doncs, només el fet que els sindicats presents siguin representatius als dos sectors avalaria prou bé la referència explícita al compromís de negociació. Si hi afegim que tots dos sindicats han informat que han fet demanda de reunir-se amb conselleria per tractar els temes de concertada, i que el conseller hi ve a bé  (fins i tot parla de reunir-se l'octubre), idò per què no deixar-ne constància en el present Acord? Per a l'AD i els desConcertats és sobretot una qüestió de solidaritat entre tots els docents, de la unitat de la lluita dels darrers anys i de la dignitat del nostre col.lectiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada