dilluns, 3 de març del 2014

ACTA ASSEMBLEA DESCONCERTATS. LA SALLE 20 DE FEBRER

Assemblea de Docents

Sinforma de les diferents mobilitzacions preparades per lAssemblea de Docents, i sanima a participar en les mateixes: Myotragus a Valldemossa, Orgull Docent a Palma (sopar encara per determinar on hauríem de reservar una taula), Sa Rua, Marxa Verda...

Bisbe

Els companys assistents a la reunió amb el bisbe ens comenten que va ser un primer contacte cordial que va servir de presentació de la nostra assemblea, on es varen poder desmentir algunes informacions referents a nosaltres que havien arribat al Bisbe, i es va demanar col·laboració per obrir-nos les portes en els centres religiosos i especialment als centres dependents del Bisbat, i facilitar la lliure expressió i defensa dels drets laborals dels treballadors daquestes escoles.
LAssemblea decideix donar un marge de temps prudencial per veure si efectivament es donen aquestes circumstàncies, i actuar en conseqüència.

Fulls desconcertats i caricatures

Es presenta el primer full desconcertat i la seva caricatura, es proposa fer un format de postal que es pugui repartir, i sacorda donar difusiò en les xarxes socials.

Assemblees de centre

Es confirma la necessitat dimpulsar les assemblees de centre (alguns centres ja ho han fet), sacorda que lequip de gestió prepararà un guió, que serà enviat per e-mail, per facilitar la constitució de noves assemblees de centre (explicant la necessitat de les mateixes, definint les funcions generals, proposant procediments de constitució, etc.).

Assemblea desConcertats

Es repassen els objectius de lAssemblea i algunes de les iniciatives en procés.
Sacorda fer un calendari de visites per presentar lAssemblea, fer-nos més visibles, i  participar en la construcció del model educatiu que volem: Crida, Grup de Treball Unitari (pacte per leducació), Escola Catòlica, UCTAIB, FAPA i CONCAPA, Associació dInspectors, Partits Polítics....
Sacorda incorporar espais daprenentatge i de treball a les assemblees  (dinàmiques de grup, desenvolupament de tasques, anàlisi i consens dels documents...), donada  la poca disponibilitat actual de la gent per fer feina fora de les mateixes.
Queda pendent incorporar alguns membres que estan col·laborant en diverses comissions al llistat de correu del grup de treball (mentrestant enviarem els correus al llistat i als correus individuals corresponents).

Varis temes en procés

Tríptics

Es reparteixen tríptics i es recullen aportacions per cobrir les despeses (encara en falten més de 190 euros).
Es necessari explicar els objectius de lassemblea de forma més operativa (vinculant-los a iniciatives concretes o possibles línies dactuació).
Podem recollir aportacions al respecte, tant per e-mail, com a les assemblees de centre, com a la pròxima assemblea.

Dessuadores

Es recorda que hi ha dessuadores disponibles amb caputxa a 16 euros, i sense caputxa a 12 euros- a Azul (C/ Metge Josep Darder, de Palma). Es va enviar un e-mail recentment amb el contacte pertinent. La comanda mínima és de 12 dessuadores, no queden talles M ni L de les que tenen caputxa, i una vegada feta la comanda, shan desperar uns 8 dies per anar a recollir-la.

Lectura desconcertada de la LOMC

Sinsisteix en la conveniència dimpulsar un treball cooperatiu per consensuar la nostra pròpia lectura crítica de la lomce, i les nostres propostes alternatives (que seran la base de les nostres postures, del nostre discurs, i de la nostra contribució al pacte per leducació).

Homenatge Ferran Cano

Quedam encarregats de preparar lhomenatge a en Ferran Cano (que a instància nostra també ha aprovat lAssemblea de Docents). Una vegada pensat com ho volem fer, haurem de posar-nos en contacte amb la comissió de mobilització i el comitè de vaga de lAssemblea de Docents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada