dilluns, 25 de novembre de 2013

ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA

ASSEMBLEA DESCONCERTATS DIMECRES 20 DE NOVEMBRE, A LES 18 HORES,
A L’OBRA CULTURAL BALEAR (INCA)

1.      RESUM VAGA, MOBILITZACIONS I ASSEMBLEA DOCENTS

Dia 28 de novembre: tancament als centres.
·         Activitats, tallers i assemblees als centres per celebrar l’aniversari de la 1ª assemblea de la Plataforma Crida.
·         L’Assemblea de Docents ha passat un document on proposa una activitat amb tota la comunitat educativa on es plantegi quina educació volem i es facin propostes d’actuació i reivindicació.
·         Es demana a membres de Mata de Jonc per la possibilitat d’assistir a la seva jornada de tancament al centre, donat que les titularitats de molts altres centres no ens permetran fer aquest tancament.

Dia 24 de Novembre: Moute per l’educació
L’Obra Cultural Balear ha organitzat una cursa de 10 Km (inscripció 10 euros)   i una caminada de 3’5 km (inscripció 5 euros) a Manacor, per aquest diumenge 24 a les 11 hores a Manacor (Parc Molí d’en Beió). Els beneficis de l’activitat seran per la caixa de resistència.

Els dies 15 i 16 es van celebrar les jornades Quina educació volem? (del TIL a la LOMCE)
·         Des de l’Assemblea Des Concertats varem participar a una taula rodona sobres humanitats-religió, i un altra sobre educació pública-educació privada.
·         Es comenta la importància de començar  a fer sentir la nostra veu dins l’àmbit educatiu i de rompre prejudicis i esquemes de competitivitat entre els professionals de la pública-concertada-privada.
·         D’altra banda, la Plataforma Crida ens ha convidat a assistir a qualsevol de les seves assemblees (normalment les fan la primera setmana de cada mes).

Del 22 de novembre al 6 de desembre: Pelegrinatge per la llibertat i l’amor
Algunes padrines faran un  recorregut en carro per diferents pobles de Mallorca, en defensa de l’educació. Partiran de la Colònia de Sant Pere i acabaran 2 setmanes més tard a Sineu.

S’està valorant la possibilitat de fer una Iniciativa Legislativa Popular (s’estan  estudiant qüestions jurídiques, i s’està analitzant si és rentable fer-la), i un pacte social per l’educació (a partir de les bases, i amb la participació d’experts). Es considera primordial que l’Assemblea Des-Concertats participi en qualsevol de les iniciatives que finalment es duguin a terme.

Finalment, es recorda que el dijous a les 17’30 hores hi ha assemblea de docents a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca.

2.      POSADA EN COMÚ DEL TREBALL FET PER LES COMISSIONS
RELACIONS INSTITUCIONALS:
S’ha mantingut una entrevista amb el vicari episcopal, i queda pendent l’entrevista amb el bisbe i la presència del vicari a una de les nostres assemblees.
·         Es considera molt important tenir un tríptic (carta) de presentació de l’assemblea per poder facilitar les relacions institucionals (el contacte amb les diferents institucions i estaments –patronal, partits polítics, administració, esglèsia....-).
·         Es proposa contactar amb els partits polítics abans de les eleccions, per expressar el sentir de l’assemblea i estimar possibles suports a les nostres reivindicacions
·         Es fonamental que l’Assemblea Des-Concertats tingui la seva pròpia veu dins l’escola concertada, i rompre l’actual monopoli de la representativitat de la concertada per part de la patronal.
XARXES SOCIALS
Tenim blog, facebook i twitter.
·         Es considera molt important que l’Assemblea participi activament en la dinamització de les xarxes socials. També és fonamental, que enviem notícies, fets o fotos amb immediatesa. S’ha creat un compte assembleadocentsdesconcertats@gmail.com perquè puguem enviar totes aquestes informacions a la comissió, que després les penjarà a la xarxa.
COMUNITAT EDUCATIVA
S’ha celebrat una reunió amb representants d’apimas.
·         Respecte als membres inicials de la comissió hi ha hagut algunes baixes i algunes incorporacions.
·         Queda pendent enviar a l’equip de gestió la informació sobre els membres definitius de la comissió, les seves funcions i línies bàsiques d’actuació i el/la  coordinador/a de la comissió.
·         El prioritari serà fer comunitat educativa amb les famílies, docents i alumnes dels nostres centres. Es contactarà amb sindicats de l’escola pública i concertada com SEPC i la Federació d’Estudiants Associats de les Illes Balears.
INVESTIGACIÓ
S’ha celebrat una primera reunió de la comissió i s’han repartit tasques entre els membres per fer una lectura desconcertada de la LOMCE.
·         Es considera important,  que a més de la nostra carta de presentació de l’Assemblea, emprem el document de lectura desconcertada de la LOMCE per tal d’explicar els punts crítics de la LOMCE a la comunitat educativa, i començar a fer propostes alternatives.
·         La comissió d’investigació pot convertir-se en la nostra veu educativa, sociològica i/o de denúncia, en l’òrgan que gestioni, construeixi i transfereixi coneixement dins l’assemblea.
MITJANS DE COMUNICACIÓ
S’ha fet una nota de premsa per presentar la nostra assemblea.
·         En principi els mitjans de comunicació no ens donen molta cobertura.
COORDINACIÓ AMB L’ASSEMBLEA DE DOCENTS
Tenim un contacte dins el comitè de vaga de l’assemblea de docents i estam col·laborant o pendents de col·laborar en diferents comissions (caixa de resistència, comunicació).
·         Se’ns ha demanat que algú/na de nosaltres s’incorpori a la comissió jurídica i a la comissió d’estratègia de l’Assemblea de Docents.
EQUIP DE GESTIÓ DE L’ASSEMBLEA
Actualment a l’equip de gestió hi ha molt poca gent que hi faci feina realment. De moment, l’equip gestiona la comunicació interna, i organitza i planifica les assemblees.
·         Es necessita que s’incorpori un membre de cada comissió a l’equip de gestió.


3.      ESMENES AL POWER POINT DE PRESENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA I AL DOCUMENT “ENS DESCONCERTA”
S’han recollit i incorporat algunes esmenes al power point de presentació de l’assemblea.
·         Es tornarà enviar per e-mail el nou power point de presentación de l’assemblea perquè hi hagi més gent que pugui fer esmenes i participar del mateix.
També s’han recollit esmenes al document “Ens desconcerta”.
·         Per una banda algunes d’aquestes esmenes s’han incorporat al power point de presentació, i altres aniran configurant fulls o missatges de denúncia segons les circumstàncies i fets que ens vagin desconcertant.

4.      AUTOAVALUACIÓ DE L’ASSEMBLEA
Aquest punt es tractarà a la próxima assemblea.


5.      ALTRES
Es proposa:
·         Fer un sopar, festa o trobada per donar un nou impuls a l’assemblea (a ser possible abans de Nadal)
·         Incloure al power point un punt que faci referència al que hem aconseguit.


La próxima assemblea será a Mata de Jonc, el dimarts 3 de desembre a les 18 hores.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada