dimarts, 1 d’octubre de 2013

L’EOI DE PALMA DAVANT EL CONFLICTE EDUCATIU El professorat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma, en relació amb les
mobilitzacions dels diferents col·lectius de la comunitat educativa, vol fer públic el
comunicat següent:
1. Donam suport a les reivindicacions de la comunitat educativa en defensa de la
qualitat de l’ensenyament.
2. Defensam categòricament l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres en totes
les etapes educatives. Això no obstant, respecte al TIL, qüestionam:
a) que el calendari d’aplicació que vol imposar la Conselleria respongui a
una planificació correcta
b) que no s’hagin avaluat suficientment les dificultats existents per gestionar
l’aula i per ensenyar correctament les matèries afectades en una llengua
estrangera
c) que les condicions a les aules siguin les idònies (ràtios, diversitat, entre
d’altres) per assolir els objectius en una llengua estrangera
d) que el procediment exprés de capacitació de professorat que duu a terme
l’Administració per implantar el TIL sigui satisfactori
3. Com a docents, professionals de l’ensenyament de llengües, demanam a la
Conselleria d’Educació que iniciï al més prest possible un diàleg constructiu amb
tots els implicats en educació.
Consideram que qualsevol canvi en el sistema educatiu s’ha d’implantar amb una
planificació a curt, a mitjà i a llarg termini i que ha de respectar l’autonomia que els
centres tenen legalment reconeguda.
EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE l’EOI DE PALMA
Palma, 19 de setembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada