dissabte, 28 de setembre de 2013

Darreres decisions

Assemblea de docents des-concertats/des dia 25 de setembre de 2013

ORDRE DEL DIA
1. INFORME DELS ACORDS PRESOS
Estadística de la vaga
Blog
 Logo/Camisetes
 Mitjans de comunicació
 Coordinació amb Assemblea de Docents
 Coordinació amb Sindicats
2. RESUM ASSEMBLEA DE DOCENTS
3. DENUNCIA DE LES AMENACES I COACCIONS A LA CONCERTADA
4. MÉS ASSEMBLEA
 Incorporació d'altres centres
 Contacte amb altres illes
 Centres d'Educació Especial (Pinyol Vermell-ASPACE)
 Rotació de l'Assemblea
 Actes
5. ESTRATÈGIES PER A LA VAGA ACTIVA
6. ALTRES

Aquest és l'ordre del dia de la darrera assemblea. Cal destacar, que en tot moment, anem al par amb l'assemblea de docents IB. Treballem junts, i amb un equip que trasllada les nostres inquietuds a l'assemblea de docents. Estem en contacte i prenem decisions conjuntes. Vàrem parlar d'estar més sincronitzats amb els sindicats i de donar-nos a conèixer als mitjans de comunicació. Hem decidit quins docents s'encarregaran per a cada tasca. Una altra de les qüestions importants és posar-nos en contacte amb altres entitats que dirigeixen els nostres centres per explicar-los quina és la nostra problemàtica, per tal de denunciar amenaces i coaccions que hem rebut per part dels nostres centres. I per acabar, donar la oportunitat per a la incorporació d'altres centres, d'altres illes i centres d'Educació Especial.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada